GROEPENKASTEN


 
 
 

De groepenkast (ook wel installatiekast genoemd) is het hart van de elektrische installatie in woningen en gebouwen. Bij grotere gebouwen en dus de grotere kasten, wordt vaak gesproken over verdeelsystemen.

De kast verdeelt de energie over het pand en is opgebouwd uit onderdelen zoals een hoofdschakelaar, een of meer aardlekschakelaars, installatieautomaten en/of aardlekautomaten en vaak ook aanvullende onderdelen zoals een beltransformator.

Om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten en bij calamiteiten snel in te kunnen grijpen gelden er uiteraard regels. Één van deze regels is dat groepenkasten en onderdelen daarvan moeten zijn voorzien van een juiste CE-markering. Deze geeft aan dat het product voldoet aan de geldende regels binnen de Europese regelgeving.


Een andere regel is dat de kast moet voldoen aan de eisen die golden op het moment dat de installatie werd aangelegd of aangepast. Als dus bijvoorbeeld een extra groep voor een inductiekookplaat nodig is, moet die uitbreiding aan de nieuwe eis voldoen. Dan is het ook het moment om de gehele groepenkast op het niveau van de huidige norm te brengen.

Aangezien wij alleen werken met producten van gerenommeerde bedrijven kunt u er van op aan dat u een betrouwbare kast krijgt die er weer jaren tegen aan kan.

 


Niet zelden gebruiken mensen de meterkast als opbergruimte voor de stofzuiger, een trap. Of nog erger: ze timmeren er plankjes in en gebruiken de meterkast als bergruimte. Dat is gevaarlijk en in strijd met de voorschriften. In 2016 is er onderzoek gedaan naar de meterkast. Daaruit bleek dat 87% van de Nederlanders hun meterkast veilig tot zeer veilig vinden. Zo’n 20% weet niet of en hoe vaak de meterkast wordt gecontroleerd. Van degenen die dat wel weten, laat 41% de meterkast nooit nakijken. Grote kans dat de aanbevolen controle van de aardlekschakelaar(s) daar dus nooit plaatsvindt.